Zorgvrijwilliger

Hospice Kromme Rijnstreek biedt ondersteuning en begeleiding aan maximaal 4 gasten tijdens de laatste levensfase. In ons hospice kunnen mensen terecht als er weinig mantelzorg is, de zorg voor de familie te zwaar is of iemand maakt bewust de keuze om in het hospice te verblijven. Er wordt zoveel mogelijk een thuissfeer gecreëerd.

Werkzaamheden
Belangrijk van de vrijwilliger is “er zijn”. De vrijwilliger is zo nabij als mogelijk en wenselijk is. De vrijwilliger observeert de gast, houdt de situatie in de gaten en let op wat iemand nodig heeft of wenst. Waar mogelijk geeft de vrijwilliger de familie en naasten op passende en tactvolle manier een steuntje in de rug. De vrijwilliger is de gastvrouw/heer en ontvangt het bezoek en zorgt ervoor dat de gast en naasten zich in het hospice thuis voelen. Praktische verzorging is onderdeel van de taken, net als lichte huishoudelijke taken. 
De zorgvrijwilliger werkt samen met een collega vrijwilliger en een verpleegkundige die 24/7 aanwezig is.

Beschikbaarheid
Inzet van minimaal 1x 4 uur per week, dit kun je zelf invullen in een digitaal rooster. Per jaar een inzet van minimaal 40 diensten, waarvan 10 weekenden.
Nachtdienst 1 keer in de ongeveer 6 weken van 23.00-7.00 uur, deze wordt (overleg is mogelijk) ingepland door de roosteraar. Als het rustig is kun je gewoon slapen in deze dienst. 

Eigenschappen
Het werk van de vrijwilliger in het hospice vraagt grote betrokkenheid en inzet. Belangrijke vaardigheden of competenties zijn o.a.:
empathisch vermogen;
flexibel zijn;
in staat tot zelfreflectie;
open en niet oordelende houding;
actief kunnen luisteren;
samenwerken met verpleegkundige/coördinator en andere vrijwilligers;
zelfstandig kunnen handelen.
Daarnaast het kunnen (h)erkennen en hanteren van vormen en non- en verbale communicatie

Wat bieden wij

Het hospice biedt een leuke, leerzame en prettige omgeving met een enthousiast team van vrijwilligers en andere medewerkers. Er worden meerdere scholingen/bijeenkomsten en workshops verzorgd gedurende het jaar. De grote waardering en betrokkenheid voor en door onze vrijwilligers uit zich in de jaarlijkse BBQ, nieuwjaarsborrel of andere activiteiten en/of attenties.

Hoe verder?

Indien u meer wilt weten kunt u bellen met één van de coördinatoren (030-2567990).
U kunt zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. In een gesprek met de coördinator krijgt  u verdere informatie. Natuurlijk wordt u voorafgaand aan de werkzaamheden ingewerkt.

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990