Gastvrouw / gastheer

Hospice Kromme Rijnstreek biedt ondersteuning en begeleiding aan maximaal 4 gasten tijdens de laatste levensfase. In ons hospice kunnen mensen terecht als er weinig mantelzorg is, de zorg voor de familie te zwaar is of iemand maakt bewust de keuze om in het hospice te verblijven. Er wordt zoveel mogelijk een thuissfeer gecreëerd.

Werkzaamheden

Op maandag en donderdag worden beurtelings de dagelijkse boodschappen gedaan aan de hand van voorraadcontrole  en de wensen die vrijwilligers hebben genoteerd.
Dat kan variëren van kruiden die opgeraakt zijn, speciale verzoekjes van de gast, tot vaatdoeken en theelichtjes etc. Het is mogelijk dit in de ochtend of middag te doen.
De voorraadkasten en vriezers worden gecontroleerd op inhoud en houdbaarheidsdata en aangevuld dan wel verwijderd waar nodig. Er is een standaardvoorraad aanwezig waar iedere vrijwilliger gebruik van kan maken.
Er is een klein geldbedrag beschikbaar,  dat ingezet kan worden voor het geval er toch tussendoor iets gekocht moet worden. Bonnetjes en declaraties hiervan administreert de gastvrouw voor de penningmeester.   

Bijzonderheden

Elke dag is er tijdens de lunch voor gasten, bezoekers en medewerkers verse soep aanwezig. Het bereiden daarvan kan ook tot de werkzaamheden behoren, net als iets lekkers bakken. Hier is ruimte voor persoonlijke invulling en voorkeuren. Het legen van de glasbak en retourneren van statiegeld is ook een voorbeeld.
Daarnaast doen zich rond speciale gelegenheden of feestdagen werkzaamheden voor die in onderling overleg door de gastvrouw/heer ingevuld worden.

Wat bieden wij

Het hospice biedt een leuke, leerzame en prettige omgeving met een enthousiast team van vrijwilligers en andere medewerkers. Er worden meerdere scholingen/bijeenkomsten en workshops verzorgd gedurende het jaar. De grote waardering en betrokkenheid voor en door onze vrijwilligers uit zich in de jaarlijkse BBQ, nieuwjaarsborrel of andere activiteiten en/of attenties. 

Hoe verder?

Indien u meer wilt weten kunt u bellen met één van de coördinatoren (030-2567990).
U kunt zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. In een gesprek met de coördinator krijgt  u verdere informatie.
Daarna loopt u 1 of 2 keer mee met één van de gastvrouwen/heren om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden.

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990