Skip to main content
 • In juni 2005 peilde het Rode Kruis Houten de behoefte aan een eigen hospice voor de Kromme Rijnstreek. Er werd een werkgroep in het leven geroepen, die het plan op haalbaarheid zou onderzoeken en die het voortouw zou nemen bij het initiëren en oprichten van een hospice.
 • Eind 2005 is de werkgroep met de leden Ria Mulders, Hanne Vos en Marianne Harterink zelfstandig verder gegaan en heeft na een periode van oriëntatie en onderzoek een projectplan geschreven.
 • In 2006 werd de werkgroep benaderd door Rotaryclub Houten, die op zoek was naar een meerjaren project. De klik ontstond, omdat ook binnen de werkgroep de behoefte groeide naar specifieke kennis.
 • In augustus 2006 werd de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek opgericht en twee maanden later de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek.
 • In december 2009 vindt de grondaankoop plaats van ruim 2.200 m² op de Kruisboog in Houten voor nieuwbouw van het hospice. 
 • De bouw is op 7 mei 2009 gegund aan  Bouwbedrijf Van Bekkum uit Houten.
 • Architect  Paul van Eyk van Architectenbureau Huub van der Zee in Houten heeft Hospice Kromme Rijnstreek ontworpen.
 • Op 4 juni 2010 wordt de eerste paal geslagen. De officiële handeling is verricht door mevrouw N.A. Teeuwen (wethouder van Houten), de heer H.M. Ostendorp (burgemeester van Bunnik, in de hoedanigheid van lid van het comité van aanbeveling) en de heer drs. G.J. Waterink MBA (lid Raad van Bestuur van Zorgspectrum).
 • Op 8 oktober 2010 wordt het hoogste punt van de bouw van Hospice Kromme Rijnstreek bereikt.
 • In 28 januari 2011  vindt de ceremoniële oplevering plaats van het nieuw gebouwde hospice. Projectleider Andre Kok krijgt symbolisch de sleutel overhandigd van de aannemer.
 • Op 10 maart 2011 wordt de officiële opening van Hospice Kromme Rijnstreek verricht door de staatssecretaris van VWS, mevrouw M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Opening Hospice Kromme Rijnstreek op 10 maart 2011  Bekijk de video