Web Analytics

Palliatieve zorg

Alle zorg rond het levenseinde is erop gericht om het u en uw naasten zo prettig mogelijk te maken.
In het hospice heeft u recht op de zorg die u thuis ook zou kunnen verkrijgen.
Daarnaast bent u in het hospice nooit alleen; ons team is 24 uur per dag aanwezig.

Ons voornaamste uitgangspunt is te kijken naar wat u kunt en wat u wenst. Een team van professionals en vrijwilligers waarborgt dit samen met uw eigen huisarts.
Indien u ondersteuning wenst van andere externe hulpverleners behoort dit ook tot de mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan een pastoraal medewerker, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, kunstzinnig therapeut etc.

Deskundige vrijwilligers

Het hospice werkt met een team van geschoolde vrijwilligers onder leiding van de coördinator. De vrijwilligers zijn 24 uur per dag aanwezig om u en uw dierbaren aandacht en ondersteuning te bieden. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is “er te zijn” voor u. 

Verpleegkundige zorg

Een vast team professionele verpleegkundigen in dienst van Buurtzorg levert de verpleegkundige zorg. Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgverlening. De verpleegkundigen worden in de zorg ondersteund door vele zorgvrijwilligers, die ook allemaal een speciale training hebben gekregen.

Huisartsen zorg

Uw eigen huisarts is en blijft in principe verantwoordelijk voor de medische zorg.
Indien uw huisarts de zorg niet kan verlenen zijn er 2 ‘hospice-artsen’ aanwezig, die de medische zorg van uw huisarts over kunnen nemen.

Waarneming bij afwezigheid behandelend arts

Ten aanzien van waarneming van de artsen bij spoedsituaties en/of in de avond/nacht/weekend zijn goede afspraken gemaakt.

Hospice-artsen voor ‘Buitengasten’

Er zijn twee hospice-artsen werkzaam in het hospice, Erica van Maanen  en Petra Blommendaal. Beide artsen zijn huisarts met specialisatie palliatieve zorg en tevens SCEN-arts. Zij worden behandelaar van de buitengasten, dat zijn patiënten die buiten de gemeenten Houten/Bunnik wonen en voor opname in het hospice in aanmerking komen. De medische zorg wordt door de huisarts overgedragen aan de twee hospice-artsen. Erica en Petra doen de medische intake en de planbare zorg. Zij hebben elk hun eigen patiënten en nemen waar voor elkaars patiënten.
Administratief worden deze patiënten ingeschreven bij huisartsenpraktijk Odijk.

 

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990