Doel van deze procedure is op een juiste wijze om te gaan met de gevolgen van een datalek. Aan de hand van een stappenplan wordt bepaald of er gemeld moet worden en hoe dit moet gebeuren. Deze procedure is bedoeld voor medewerkers van Hospice Kromme Rijnstreek, zodat zij op de hoogte zijn hoe te handelen ingeval van (vermoeden van) een datalek. 

De organisatie heeft een protocol datalekken opgesteld, dat bekend gemaakt wordt aan alle personen binnen de organisatie die persoonsgegevens verwerken of inzage hebben in persoonsgegevens.

Lees meer

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990

ANBI

Steun ons

Zorgkaart Nederland