Skip to main content

Palliatieve zorg

Alle zorg rond het levenseinde is erop gericht om het u en uw naasten zo prettig mogelijk te maken.
In het hospice heeft u recht op de zorg die u thuis ook zou kunnen verkrijgen.
Daarnaast bent u in het hospice nooit alleen; ons team is 24 uur per dag aanwezig.

Ons voornaamste uitgangspunt is te kijken naar wat u kunt en wat u wenst. Een team van professionals en vrijwilligers waarborgt dit samen met uw eigen huisarts.
Indien u ondersteuning wenst van andere externe hulpverleners behoort dit ook tot de mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan een pastoraal medewerker, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, kunstzinnig therapeut etc.

Deskundige vrijwilligers

Het hospice werkt met een team van geschoolde vrijwilligers onder leiding van de coördinator. De vrijwilligers zijn 24 uur per dag aanwezig om u en uw dierbaren aandacht en ondersteuning te bieden. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is “er te zijn” voor u.
Voorbeelden van de ondersteuning door een vrijwilliger: een luisterend oor, praatje voor de gezelligheid, voorlezen, eventueel een spelletje, maar ook een stukje wandelen bij mooie weer (de gast dan meestal in een rolstoel), maar uiteraard ook: meehelpen met de zorg (assisteren van de verpleegkundige), helpen bij de maaltijd, eten/drinken aanbieden etc. Als een gast geen familie heeft,  dan wordt extra zorg geboden zoals iets vaker binnenlopen (indien de gast dat ook wenst uiteraard) voor een praatje of anderszins. 

Verpleegkundige zorg

Een vast team professionele verpleegkundigen in dienst van Buurtzorg levert de verpleegkundige zorg. Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgverlening. De verpleegkundigen worden in de zorg ondersteund door vele zorgvrijwilligers, die ook allemaal een speciale training hebben gekregen.

Huisartsen zorg

Uw eigen huisarts is en blijft in principe verantwoordelijk voor de medische zorg.
Indien uw huisarts de zorg niet kan verlenen zijn er 2 ‘hospice-artsen’ aanwezig, die de medische zorg van uw huisarts over kunnen nemen.

Waarneming bij afwezigheid behandelend arts

Ten aanzien van waarneming van de artsen bij spoedsituaties en/of in de avond/nacht/weekend zijn goede afspraken gemaakt. Medisch Centrum Hofspoor verzorgt de achterwacht tijdens ‘kantooruren’. Gedurende de avond, nacht en weekenden zal de HAP (huisartsenpost) voor spoedgevallen bereikbaar zijn.

Zorg aan ‘Buitengasten’

Wanneer er buitengasten, dat zijn  patiënten die buiten de gemeenten Houten/Bunnik wonen, voor opname in het hospice in aanmerking komen wordt de medische zorg overgedragen aan een huisarts, die daarvoor aan het hospice verbonden is. In de meeste gevallen zal Erica van Maanen dit doen. Erica is huisarts met specialisatie palliatieve zorg en tevens SCEN-arts. Zij doet de medische intake en de planbare zorg. Administratief worden buitengasten ingeschreven bij Medisch Centrum Hofspoor in Houten.