SHKR, Het dagelijks bestuur, is verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering, exploitatie en instandhouding van het hospice.

Bestuursleden SHKR:

 • Arie Jan (A.J.) van Winkelhoff, Voorzitter
 • Ildith (I) Hollander, Secretaris
 • Henk (H.) Boot, Penningmeester
 • Ria van den Broek, Medische zaken
 • Jan (J)  Laval, lid communicatie

Bestuur

 

SVHKR, Stichting Vrienden van het Hospice Krommerijnstreek, is eigenaar van het pand en stelt het ter beschikking aan het hospice. Daarnaast houdt de stichting  zich bezig met het bijeenbrengen van gelden nodig voor de oprichting, inrichting, exploitatie en instandhouding van het hospice. Ga voor meer informatie over donaties naar de pagina 'Steun ons'

Het doel van de Stichting is onlangs vastgelegd in nieuwe statuten:

 1. De stichting heeft als doel:
  - het werven van fondsen ten behoeve van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek.
  - het onder eigen verantwoordelijkheid ter beschikking stellen van gelden aan bedoelde stichting en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt een algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuursleden SVHKR :

 • Freek (F. G.) Kuiper, voorzitter
 • Sarita Sewnarain, secretaris
 • Bert (B) van Griensven, penningmeester
 • Josje ( J.M.) van Dijk, bestuurslid projecten
 • Harrie (H.J.) van Donk, onderhoud gebouw
 • Fondsenwerving, vacature

Vrienden

 

 Raad van Toezicht 

– heeft een controlerende taak op het functioneren van het hospice als zodanig en de beide stichtingen

– leden van de Raad van Toezicht:

 • Gijs Kok, voorzitter
 • Anne Mieke Karsch
 • Ad Vos

RVT

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990