Skip to main content

 

Stichting Hospice Krommerijnstreek
SHKR

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering, exploitatie en instandhouding van het hospice.

Bestuursleden SHKR:

 • Marcel Ebbing, Voorzitter
 • Ildith Hollander, Secretaris
 • Henk Boot, Penningmeester
 • Ria van den Broek, Medische zaken
 • Cees de Bil, Communicatie

image0.jpeg

 

Stichting Vrienden van het Hospice Krommerijnstreek
SVHKR

SVHKR  is eigenaar van het pand en stelt het ter beschikking aan het hospice. Daarnaast houdt de stichting  zich bezig met het bijeenbrengen van gelden nodig voor de oprichting, inrichting, exploitatie en instandhouding van het hospice. Ga voor meer informatie over donaties naar de pagina 'Steun ons'

Het doel van de Stichting is onlangs vastgelegd in nieuwe statuten:

 1. De stichting heeft als doel:
  - het werven van fondsen ten behoeve van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek.
  - het onder eigen verantwoordelijkheid ter beschikking stellen van gelden aan bedoelde stichting en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt een algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuursleden SVHKR :

 • Jaap Overeem, voorzitter
 • Monique van Buren, secretaris
 • Bert van Griensven, penningmeester
 • Josje van Dijk, fondsenwerving en projecten
 • Harrie van Donk, onderhoud gebouw
Jaap Overeem Monique van Buren Bert van Griensven Josje van Dijk Harrie van Donk
         

 

Raad van Toezicht 

– heeft een controlerende taak op het functioneren van het hospice als zodanig en de beide stichtingen

 Leden van de Raad van Toezicht:

 • Maaike van Leuken, voorzitter
 • Anne Mieke Karsch
 • Ad Vos
Maaike van Leuken Anne Mieke Karsch Ad Vos