Skip to main content

 Gijs Kok draagt stokje over aan Maaike van Leuken

 Maaike van Leuken nieuwe voorzitter RvT van het Hospice Kromme Rijnstreek

In de vergadering van 20 september 2023 heeft Gijs Kok het voorzitterschap van de Raad van Toezicht (RvT) van het Hospice Kromme Rijnstreek overgedragen aan Maaike van Leuken. Gijs is vanaf de voorbereidingsfase (2006) en de bouw van betrokken geweest bij het hospice. Eerst als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Hospice en later als voorzitter van de Raad van Toezicht.

De RvT houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en het functioneren van de beide besturen in relatie tot de belangrijke maatschappelijke rol van het hospice. Daarnaast heeft de raad een adviesrol en is zij klankbord voor de besturen. 

De raad bestaat uit drie leden en wordt bij voorkeur samengesteld uit personen met toezichthoudende kwaliteiten en een medische, bestuurlijke of bedrijfskundige achtergrond en ervaring.

Maaike woont in Houten en is in het dagelijks leven divisiedirecteur bedrijfsvoering bij De Nederlandsche Bank. 

Maaike: “Het is al lang een wens van mij ooit een bijdrage te kunnen leveren aan het Hospice

Kromme Rijnstreek. Het initiatief destijds en de wijze waarop het hospice een plaats verworven heeft in de Houtsense samenleving, heb ik altijd met belangstelling gevolgd. Het hospice is niet meer weg te denken in Houten en de regio en speelt voor velen een bijzondere rol van betekenis in de laatste fase van het leven.

Daarnaast heb ik grote bewondering voor de grote groep vrijwilligers, die samen met de zorgprofessionals dag en nacht zorg dragen voor het praktische functioneren van het hospice. Met een hen kenmerkende vanzelfsprekendheid maken zij het samen mogelijk om in bijzondere omstandigheden een hoge kwaliteit van aandacht en zorg te leveren. Ik hoop als voorzitter van de RvT de komende jaren een bescheiden steentje bij te kunnen dragen en er te zijn voor allen die het hospice en haar gasten een warm hart toedragen”.

Gijs: “haar enthousiasme, persoonlijkheid en ervaring als manager en toezichthouder geven mij alle vertrouwen dat Maaike deze toezichthoudende rol met veel drive en deskundigheid zal gaan invullen en daarmee een zinvolle bijdrage zal kunnen leveren om het mooie werk van het hospice met al haar vrijwilligers en professionals te ondersteunen en verder te brengen”.