opendag081022  

Noteer in uw agenda: 8 oktober 2022 

Dan is de Internationale dag van de Palliatieve Zorg en dan houden wij 
OPEN DAG in ons hospice!

Nadere info volgt.

 

     

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990

ANBI

Steun ons

Zorgkaart Nederland