herdenking 5 November   

Alternatief voor de jaarlijkse herdenking in De Lichtboog

De gebruikelijke jaarlijkse herdenking van de gasten die bij ons in het afgelopen jaar zijn overleden, kon helaas niet in 'De Lichtboog' plaatsvinden.
Onze coördinatoren hebben samen met een aantal vrijwilligers een prachtig alternatief bedacht en uitgevoerd.

Kijk en lees hier verder

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990