Vanwege de actuele coronamaatregelen kon onze jaarlijkse herdenkingsavond in De Lichtboog helaas niet doorgaan. Dat betreuren wij zeer, omdat we weten hoe waardevol het is om met elkaar stil te staan bij overleden dierbaren en te overdenken wat het verblijf in het hospice voor families en ons heeft betekend. Mede daarom hebben we gemeend de herdenking een andere invulling te geven.

Voor alle contactpersonen van de gasten die in de periode oktober 2019 t/m juni 2020 in het hospice zijn overleden, hebben we een speciaal pakketje gemaakt. Onze vrijwilligers Dineke, Gerda en Ina hebben dit de afgelopen dagen persoonlijk bij iedereen thuis langsgebracht!

In de begeleidende brief lezen we:

"Graag bieden wij u hierbij de naamkaars aan, die we anders met u in De Lichtboog hadden willen ontsteken. Wij vragen u dit nu thuis te doen, op donderdagavond 5 november. In de stilteruimte van ons hospice zullen wij die avond ook één grote kaars aansteken ter nagedachtenis aan de gasten die het afgelopen jaar bij ons verbleven. Onze medewerkers – verpleegkundigen, coördinatoren, hospice-artsen en vrijwilligers – zijn ook uitgenodigd thuis een kaars te ontsteken.

Marc Faber, onze huisdichter, heeft speciaal voor deze gelegenheid het gedicht ‘Dichtbij jou …’ geschreven, dat u in het pakketje bij de kaars aantreft.
U ontvangt deze brief als direct familielid of contactpersoon persoonlijk, maar natuurlijk geldt de strekking ook voor andere familieleden/naasten. Wilt u hen op de hoogte brengen en deze brief met ze delen? Uiteraard nodigen wij ook hen van harte uit op 5 november thuis een kaars aan te steken.

Wij vinden het een mooie gedachte, dat wij die avond op afstand - maar toch met elkaar verbonden - stilstaan bij het verlies en alle mooie en emotionele herinneringen die daar bij horen. Door het branden van de kaarsen ontsteken wij op verschillende plaatsen door heel Nederland liefdevol het licht van troost en nabijheid."

Onze vrijwilligers Ben en Anja hebben in de stilteruimte de kaars aangestoken. Onze bloemendames Marijanne, Anneke en Marjan zorgden voor de prachtige aankleding van de tafel.

Van vele families hebben wij warme en zeer ontroerende reacties ontvangen. Ook kregen we al foto's van de brandende kaars, waarvan hierbij een selectie.

 

Lieve medewerkers,

Bij deze een foto van de kaars voor onze moeder.

Wat een mooi gebaar van jullie om haar, en vele anderen, nog zo te gedenken.

Dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Geachte medewerkers van Hospice Kromme Rijnstreek,
Vanmorgen stond een van jullie medewerksters voor de deur met een naamkaars, met brief en een prachtig gedicht. 
Dank jullie wel!
Ik ga de kaars 5 november zeker aansteken.
Hierbij een foto van mijn lieve maatje met jullie naamkaars.

Hartelijke groet,
Ook namens de kinderen,

 

Wat een mooi initiatief! Ook wij hebben, uiteraard op afstand, mijn vader die bij jullie overleden is, herdacht. 

Zeer bedankt voor de kaars, een mooi initiatief! 
Ik ben er van onder de indruk dat die helemaal in Den Haag werd afgeleverd in deze rare tijden. Hulde!

Zoals gevraagd hebben wij de kaars aangestoken op donderdagavond 5 november om 20.00 uur ter nagedachtenis aan onze moeder.

Heel mooi initiatief. 

Lieve mensen,

Hierbij een foto van de brandende kaars. Prachtig om je zo met elkaar verbonden te kunnen voelen in deze tijd.

En wat bijzonder om in Zandvoort een kaars te ontvangen die door een vrijwilliger speciaal hierheen gebracht is. Dank jullie wel!

Alle goeds,

Heel hartelijk dank voor de kaars, het gedicht en de brief.

Dit doet mij goed. Ik hoop dat er velen met mij gereageerd hebben, dat verdienen jullie.

De korte tijd die hij bij jullie doorgebracht heeft, heb ik als heel warm ervaren.

Ik was ook heel verrast dat jullie deze manier hebben bedacht om er aandacht aan te schenken. 

Nogmaals heel veel dank.

Lieve groet

Hierbij de foto van de herdenking aan onze vader/schoonvader.

Bedankt voor jullie belangstelling 

Geachte medewerkers van Hospice Kromme Rijnstreek,

Vanmorgen stond een van jullie medewerksters voor de deur met een naamkaars, met brief en een prachtig gedicht. 

Dank jullie wel!

Ik ga de kaars 5 november zeker aansteken.

Hierbij een foto van mijn lieve maatje met jullie naamkaars.

Goede avond,
Wat een mooi idee om een kaars te laten branden vandaag.
Ook wij herdenken onze moeder/oma.
Vorig jaar op 5 november kwam ze uit het ziekenhuis per ambulance naar jullie.
s' Avonds  appte  ze  dat ze een heerlijk pannenkoekje had gegeten. Ze kwam bij jullie tot rust, voelde zich veilig in jullie warme omgeving. 
Vandaag, precies een jaar later, brandt de kaars en komen de laatste 10 levensdagen weer helder op ons netvlies.....
Lieve groet,

Allereerst heel hartelijk dank voor het feit dat jullie zoveel moeite hebben gedaan om ons nabestaanden een kaars met gedicht te overhandigen zodat we op een bijzondere wijze toch samen kunnen herdenken.
Hierbij de foto van de kaars ter nagedachtenis.
Naast de foto stuur ik een gedicht waar ik na het overlijden van mijn vader, nu 25 jaar geleden, veel aan heb gehad.
Wellicht helpt het anderen ook hun verlies een plaatsje te geven.

Met warme groet,

Hierbij de foto’s van het branden van de kaars.
Met vriendelijke groet van zijn broer zus en vader.

 

Bij ons brandt de kaars ook!

Hartelijk dank!

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990