herdenkingsdienst

Op 14 november werd de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden in De Lichtboog.

Voor een indruk van de herdenkingsbijeenkomst van 14 november 2019, kijk bij ' Herdenken' op deze pagina

 
 
 

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990