Welke maatregelen gelden er in Hospice Kromme Rijnstreek om verspreiding van het virus te verminderen/voorkomen?
In Hospice Kromme Rijnstreek bieden wij aandachtige zorg aan maximaal vier gasten. Omdat het om zeer kwetsbare mensen gaat, doen wij er ook in deze ingewikkelde tijd alles aan om de zorg goed te kunnen waarborgen. 
Ons hospice heeft daarom een speciaal Corona Overleg Team in het leven geroepen om snel te kunnen anticiperen op wat er nodig is. Dit team bestaat uit:
- Johanna Castrop en Anja van der Starre, coördinatoren
- Wendie Zwarst, verpleegkundige
- Ria van den Broek, voormalig huisarts en tevens bestuurslid
- Petra Blommendaal, kaderarts palliatieve zorg/hospicearts
- Arie Jan van Winkelhoff, microbioloog en bestuursvoorzitter 
 
Op deze pagina leest u welke maatregelen dit team heeft genomen om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk doorgang te laten vinden. Het is geen makkelijke opgave om de balans te vinden tussen wat nu verstandig en wat menselijk is. In de eerste plaats voor onze kwetsbare gasten, maar ook voor bezoek en ons gehele team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Wij danken daarom iedereen voor zijn/haar begrip en medewerking. 

- Wie ziekteverschijnselen heeft (hoesten, benauwdheid, koorts, algemene malaise) of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met een Corona-patiënt (of met iemand waarvan vermoed wordt dat hij/zij deze ziekte heeft) vragen we NIET naar het hospice te komen. 

- Iedereen die het hospice betreedt, dient eerst op het toilet de handen te wassen. Een instructie over hoe dit te doen hangt op het toilet. 

- In het hospice geven wij geen handen (aan medewerkers, bezoek, gasten etc.). Handen kunnen een bron van besmetting zijn. 

- Voordat iemand een gastenappartement betreedt, wast hij/zij eerst de handen. Ook bij het verlaten van een appartement dienen de handen gewassen te worden. Wassen volgens de instructie die op de toiletten hangt dus grondig. 

 - Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog.

- Wij houden anderhalve meter afstand tot elkaar.

- Aan het einde van iedere vrijwilligersdienst worden alle deurklinken en andere contactpunten met een desinfecterend doekje afgenomen.  


Welke regels gelden er momenteel voor wat betreft het ontvangen van bezoek?

Een gast mag maximaal drie personen aanwijzen die op bezoek mogen komen. Per bezoek geldt een maximum van twee personen. Deze personen mogen zelf geen gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, keelpijn en/of hoesten) hebben.  De afspraken die we over bezoek met de gast gemaakt hebben, staan genoteerd in het zorgdossier van de gast, zodat ons team daarvan op de hoogte is. Wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden nabij komt, kijken we in overleg naar de mogelijkheden.

Dienstverlening door een kapper/pedicure etc. is op dit moment niet mogelijk. Bezoek van een 
geestelijk verzorger alleen in overleg met coördinator/verpleegkundige.

We geven momenteel geen rondleidingen aan (familie van) mogelijk nieuwe gasten.

Welke maatregelen gelden er voor bezoekers?

Wie ziekteverschijnselen heeft (hoesten, benauwdheid, koorts, algemene malaise) of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met een Corona-patiënt (of met iemand waarvan vermoed wordt dat hij/zij deze ziekte heeft) vragen we NIET naar het hospice te komen. 
Bij binnenkomst vragen wij het bezoek eerst de handen te wassen in het invalidentoilet. Wanneer bezoek weggaat, vragen wij opnieuw de handen te wassen; dit kan in het appartement van de gast.

Bezoek, max. 2 personen per keer, komt uitsluitend in het appartement van de gast.

Bezoek kan mee-eten, maar uitsluitend in het appartement.

Bezoek houdt anderhalve meter afstand tot elkaar. Natuurlijk begrijpen wij dat bezoek juist nu de gast nabij wilt zijn met de intimiteit die daarbij past. Dit hangt ook samen met de specifieke omstandigheden zoals aanstaand overlijden en waardig afscheid nemen. 

Blijft Hospice Kromme Rijnstreek open en kunnen er nieuwe gasten opgenomen worden?

Hospice Kromme Rijnstreek blijft open en doet er alles aan om de dienstverlening aan de gasten die er zijn opgenomen door te laten lopen. Wanneer er (weer) plaats is, nemen wij ook weer een nieuwe gast op. 

Hospice Kromme Rijnstreek biedt geen plaats aan mensen die het Coronavirus (of de symptomen daarvan) hebben. We nemen deze maateregel, omdat we willen vermijden dat onze medewerkers (of andere gasten) ziek worden en we daardoor de deuren moeten sluiten. Bij aanmelding van een nieuwe gast, vragen wij extra uit op luchtwegproblemen en koorts. Bij twijfel zal er een test gevraagd worden. 

Zijn er in het hospice nog meer maatregelen genomen om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden?

- Medewerkers die thuis kunnen werken, doen dat.
- Met de tuin- en klusvrijwilligers is afgesproken dat zij niet meer in huis komen voor het drinken van koffie.
- De kookvrijwilligers bereiden de maaltijd zoveel mogelijk thuis voor, zodat zij maar kort in het hospice hoeven zijn. 
- Alle geplande bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen zijn doorgeschoven naar later dit jaar.  Vergaderingen vinden indien noodzakelijk via videobellen plaats.

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990