Skip to main content

De eigen bijdrage is vastgesteld op € 42,00 per dag per persoon, indien haalbaar.

Wanneer er een aanvullende verzekering is, factureren wij het verzekerde bedrag voor hospicezorg;
Het minimumbedrag is ook dan € 42,00.
De medische en verpleegkundige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

Voor uw gemak hebben we de afspraken over hospicevergoedingen bij een aantal verzekeraars opgezocht.

Anderzorg  Avero   Achmea  Bewuzt   CZ   Delta Lloyd   DSW  FBTO  Interpolis  VGZ   Menzis   Ohra   Unive   Zekur   Zilveren Kruis

Zo laag mogelijke kosten

Het hospice gaat ervan uit dat de kosten voor een verblijf in het hospice zo laag mogelijk moeten zijn. Immers opname moet voor iedereen mogelijk zijn

Dagvergoeding

Voor familieleden die blijven mee-eten of overnachten wordt een vergoeding in rekening gebracht voor logies en maaltijden.
Meer informatie hierover vindt u in onderstaande overeenkomst:

Overeenkomst tot verblijf