De eigen bijdrage is vastgesteld op € 37,50 per dag per persoon, indien haalbaar.

Wanneer er een aanvullende verzekering is, factureren wij het verzekerde bedrag voor hospicezorg;
Het minimumbedrag is ook dan € 37,50.
De medische en verpleegkundige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

Voor uw gemak hebben we de afspraken over hospicevergoedingen bij een aantal verzekeraars opgezocht.

Anderzorg  Avero   Achmea  Bewuzt   CZ   Delta Lloyd   DSW  FBTO  Interpolis  VGZ   Menzis   Ohra   Unive   Zekur   Zilveren Kruis

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990