Skip to main content

U dient de volgende stappen te ondernemen om opname in het hospice aan te vragen:

Stap 1

U (uw familie of behandelend arts) neemt contact op met de coördinator van Hospice Kromme Rijnstreek of met de verpleegkundige die dienst heeft in het hospice. Samen met de coördinator of verpleegkundige worden de benodigde stappen voor opname besproken en in gang gezet.
Ook huisartsen, de thuiszorg, transferverpleegkundigen of de mantelzorger kunnen Hospice Kromme Rijnstreek inschakelen.

Stap 2

De indicatie die is afgegeven door de behandelend arts wordt beoordeeld door de verpleegkundigen van Buurtzorg, die werkzaam zijn bij het hospice. Een belangrijke beoordelingsfactor is de levensverwachting van de gast.
Er wordt voor de gast een thuiszorgindicatie aangevraagd.

Als er geen appartement beschikbaar is kennen de doorverwijzers (transferverpleegkundigen of huisarts) de mogelijkheden van hospices in de buurt. Als  we geen plaats hebben, dan wijzen we op hospices in de buurt. We helpen niet actief met het zoeken naar een alternatief.