Frank kookt voor mensen die bijna doodgaan: ‘Als iemand nog een zoute haring wil eten, dan regelen we dat’

Of het nu stamppot is of een gerecht uit de Aziatische keuken, Frank Vervoorn uit Houten maakt alles voor zijn bijzondere tafelgenoten. Elke twee weken kookt hij voor de gasten van hospice Kromme Rijnstreek. “De maaltijden zijn zoveel meer dan eten alleen.”

De maaltijden die Frank maakt, zijn soms een laatste avondmaal voor de gasten van het hospice in Houten. “Mensen in de laatste fase iets kunnen geven vind ik heel mooi”, zegt Frank. Gemiddeld zo’n twee keer per maand zet Frank de pannen op het vuur in het hospice. “Ik kook dan voor de gasten en eventuele bezoekers die er op dat moment zijn. Het hospice telt vier appartementen. Soms kook ik een maaltijd, een andere keer zijn het er zes of acht.” Het keuzemenu wordt van te voren bepaald. “Maar willen de gasten op dat moment iets anders, dan is dat ook geen probleem.”

Maaltijden pureren

Vier jaar geleden liep hij voor het eerst het hospice in Houten binnen. “Zelf kom ik niet uit de zorg – ik ben jurist – maar ik vind het mooi om iets voor anderen te kunnen betekenen en hen te ontzorgen.” Daarnaast houdt hij, niet geheel onbelangrijk, van koken. “Het liefst maak ik Aziatisch eten, maar een Hollandse pot is ook prima.” Niet dat de gasten van het hospice alles proeven wat hij ze voorzet. “Soms is de eetlust weg of krijgen ze maar een hapje op.” Sterke kruiden vermijdt hij in het eten en soms pureert hij maaltijden als mensen moeite hebben met kauwen. “Achteraf hoor ik wel eens wat mensen van het eten vonden, eigenlijk wordt het altijd gewaardeerd.”

Overlijdensberichten

Regelmatig krijgt hij te horen dat er bewoners overleden zijn. “Dat kan zomaar iemand zijn waar je die dag daarvoor nog voor hebt gekookt en mee aan tafel hebt gezeten. Dat is natuurlijk triest, maar ik vind het mooi dat we als hospice en vrijwilligers tot het einde iemand een huiselijke plek hebben kunnen bieden. Wil iemand voor de laatste keer een zoute haring eten? Dan regelen wij dat.”

Toch ook vrolijkheid

Volgens Frank heeft het diner meer functies dan eten alleen. “Tijdens het diner zijn gasten, als dat nog kan, even weg van het bed. Soms is de maaltijd een moment waarop familieleden nog een keer bij elkaar zijn. Aan tafel worden grappen gemaakt en leuke anekdotes gedeeld.”

‘Toen hield niemand het droog’

De meeste bewoners in het hospice zijn van hoge leeftijd. Komt er een jong iemand binnen, dan is dat altijd even slikken. “Wat me nog heel erg bij is gebleven, is een jonge moeder die nog naar de balletvoorstelling van haar dochter wilde. Dat ging echt niet meer. We hebben toen de hele balletgroep naar het hospice gehaald. Toen hield niemand het droog.”

Steentje bijdragen

Het vrijwilligerswerk in het hospice heeft Frank zijn kijk op de dood niet veranderd. “Ik ben niet bang voor de dood of wat daar mee te maken heeft. Het is een gegeven en ik geloof in leven na het leven. Ik vind dat we met elkaar een taak hebben om de tijd in het hospice zo dragelijk mogelijk te maken. Daarom kook ik. Dat is mijn bijdrage in dit geheel.”

Op 13 maart 2021 kwam burgemeester Isabella op bezoek en hij sprak met enkele van onze gasten en vrijwilligers. Later werd er een feestlunch bereid en ook in de avond wordt er een jubileum maaltijd geserveerd door de kok van dienst.

 • Isabella 0 10 Jaar

 • Gebakjes 2 10 Jaar

 • Isabella 3 10 Jaar

 • Isabella 4 10 Jaar

 • Isabella 6 10 Jaar

 • Gebakjes 10 Jaar

 • Gebouw 2 10 Jaar

 • Lunch 1 10 Jaar

 • Lunch 2 10 Jaar

 • Lunch 3 10 Jaar

 • Lunch 4 10 Jaar

 • Vlag 1 10 Jaar

 • Gebouw 1 10 Jaar

 • Gebouw 2 10 Jaar

 • Vlag 2 10 Jaar

Lees meer: Beeldverslag jubileumdag 13032021

Het actuele beleidsplan

In het najaar van 2017 is, tijdens een strategie-bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van alle geledingen binnen onze organisatie aanwezig waren, een uitgebreide brainstormsessie gehouden. Op deze brainstorm is de basis gelegd voor het beleidsplan voor de komende jaren. De hoofdlijnen die hier met elkaar zijn besproken en vastgelegd vormen de basis van het beleidsplan voor de komende jaren, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

De hoofdlijnen zijn:

De stichting Hospice Kromme Rijnstreek (HKR) wil de komende jaren de
volgende beleidsdoelstellingen realiseren:

Het verder professionaliseren van de zorg aan onze gasten, o.a. door:
het instellen van een multidisciplinair overleg tussen artsen,
verpleegkundigen en coördinatoren van vrijwilligers. Ook zal de
intakeprocedure opnieuw ingericht worden, met als belangrijkste doel het
voorkomen van onjuiste indicatie voor opname in het hospice.

Het onderzoeken van de mogelijkheden om regionaal te komen tot een
goed aanbod van respijtzorg, in nauwe samenwerking met zorginstellingen 
en de lokale overheden.

Het door-ontwikkelen van een scholingsprogramma voor vrijwilligers en
dit actueel houden. Dit met het doel dat nieuwe vrijwilligers, snel nadat
zij zijn begonnen, kunnen starten en goed op de hoogte zijn van actuele
zorgontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de vergroting van de vraag naar
palliatieve zorg voor mensen met dementie. De opzet is hiervoor ook
e-learning in te gaan zetten.

Verbetering van de inzet van vrijwilligers, door flexibilisering en
vergroting van de “pool” van vrijwilligers.

Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van uitbreiding van
het zorgaanbod, met het oog op (versterking van) de rol van het Hospice 
bij de veranderingen in de vraag naar palliatieve zorg in ons werkgebied.

Voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het kwaliteitskader dat is
ontwikkeld door het ministerie van VWS.

Het actuele beleidsplan

In het najaar van 2017 is, tijdens een strategie-bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van alle geledingen binnen onze organisatie aanwezig waren, een uitgebreide brainstormsessie gehouden. Op deze brainstorm is de basis gelegd voor het beleidsplan voor de komende jaren. De hoofdlijnen die hier met elkaar zijn besproken en vastgelegd vormen de basis van het beleidsplan voor de komende jaren, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

De hoofdlijnen zijn:

De stichting Hospice Kromme Rijnstreek (HKR) wil de komende jaren de
volgende beleidsdoelstellingen realiseren:

Het verder professionaliseren van de zorg aan onze gasten, o.a. door:
het instellen van een multidisciplinair overleg tussen artsen,
verpleegkundigen en coördinatoren van vrijwilligers. Ook zal de
intakeprocedure opnieuw ingericht worden, met als belangrijkste doel het
voorkomen van onjuiste indicatie voor opname in het hospice.

Het onderzoeken van de mogelijkheden om regionaal te komen tot een
goed aanbod van respijtzorg, in nauwe samenwerking met zorginstellingen 
en de lokale overheden.

Het door-ontwikkelen van een scholingsprogramma voor vrijwilligers en
dit actueel houden. Dit met het doel dat nieuwe vrijwilligers, snel nadat
zij zijn begonnen, kunnen starten en goed op de hoogte zijn van actuele
zorgontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de vergroting van de vraag naar
palliatieve zorg voor mensen met dementie. De opzet is hiervoor ook
e-learning in te gaan zetten.

Verbetering van de inzet van vrijwilligers, door flexibilisering en
vergroting van de “pool” van vrijwilligers.

Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van uitbreiding van
het zorgaanbod, met het oog op (versterking van) de rol van het Hospice 
bij de veranderingen in de vraag naar palliatieve zorg in ons werkgebied.

Voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het kwaliteitskader dat is
ontwikkeld door het ministerie van VWS.

Teun Jord

Doel van deze procedure is op een juiste wijze om te gaan met de gevolgen van een datalek. Aan de hand van een stappenplan wordt bepaald of er gemeld moet worden en hoe dit moet gebeuren. Deze procedure is bedoeld voor medewerkers van Hospice Kromme Rijnstreek, zodat zij op de hoogte zijn hoe te handelen ingeval van (vermoeden van) een datalek. 

De organisatie heeft een protocol datalekken opgesteld, dat bekend gemaakt wordt aan alle personen binnen de organisatie die persoonsgegevens verwerken of inzage hebben in persoonsgegevens.

Lees meer

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990