Skip to main content

Gasten

Hospice Kromme Rijnstreek biedt 24 uur per dag een veilige plek aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste fase van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving zouden willen doorbrengen.  Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden.

Hospice Kromme Rijnstreek biedt dan een alternatief. U staat - als onze gast - altijd centraal.

 • Palliatieve zorg

  Alle zorg rond het levenseinde is erop gericht om het u en uw naasten zo prettig mogelijk te maken.
  In het hospice heeft u recht op de zorg die u thuis ook zou kunnen verkrijgen.
  Daarnaast bent u in het hospice nooit alleen; ons team is 24 uur per dag aanwezig.

  Ons voornaamste uitgangspunt is te kijken naar wat u kunt en wat u wenst. Een team van professionals en vrijwilligers waarborgt dit samen met uw eigen huisarts.
  Indien u ondersteuning wenst van andere externe hulpverleners behoort dit ook tot de mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan een pastoraal medewerker, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, kunstzinnig therapeut etc.

  Deskundige vrijwilligers

  Het hospice werkt met een team van geschoolde vrijwilligers onder leiding van de coördinator. De vrijwilligers zijn 24 uur per dag aanwezig om u en uw dierbaren aandacht en ondersteuning te bieden. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is “er te zijn” voor u. 
  Voorbeelden van de ondersteuning door een vrijwilliger: een luisterend oor, praatje voor de gezelligheid, voorlezen, eventueel een spelletje, maar ook een stukje wandelen bij mooie weer (de gast dan meestal in een rolstoel), maar uiteraard ook: meehelpen met de zorg (assisteren van de verpleegkundige), helpen bij de maaltijden, eten/drinken aanbieden etc. Als een gast geen familie heeft,  dan wordt extra zorg geboden zoals iets vaker binnenlopen (indien de gast dat wenst uiteraard) voor een praatje of anderszins.

  Verpleegkundige zorg

  Een vast team professionele verpleegkundigen in dienst van Buurtzorg levert 24 uur per dag de verpleegkundige zorg. Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. De verpleegkundigen worden in de zorg ondersteund door vele zorgvrijwilligers, die ook allemaal een speciale training hebben gekregen.

  Huisartsen zorg

  Uw eigen huisarts is en blijft in principe verantwoordelijk voor de medische zorg.
  Indien uw huisarts de zorg niet(meer)  kan verlenen kunnen wij één van onze hospiceartsen vragen de medische zorg over te nemen.

  Waarneming bij afwezigheid behandelend arts

  Ten aanzien van waarneming van de artsen bij spoedsituaties en/of in de avond/nacht/weekend zijn goede afspraken gemaakt. Medisch Centrum Hofspoor in Houten verzorgt de achterwacht tijdens ‘kantooruren’. Gedurende de avond, nacht en weekenden zal de HAP (huisartsenpost) voor spoedgevallen bereikbaar zijn.

  Zorg aan ‘Buitengasten’

  Wanneer er buitengasten - dat zijn patiënten die buiten de gemeenten Houten/Bunnik wonen - voor opname in het hospice in aanmerking komen wordt de medische zorg overgedragen aan een huisarts, die daarvoor aan het hospice verbonden is. In de meeste gevallen zal Erica van Maanen dit doen. Erica is huisarts met specialisatie palliatieve zorg en tevens SCEN-arts. Zij doet de medische intake en de planbare zorg. Administratief worden buitengasten ingeschreven bij Medisch Centrum Hofspoor in Houten.

   

 • Voor iedereen

  Hospice Kromme Rijnstreek is er voor iedereen voor wie het einde van het leven nabij is. Ondanks de luxe en comfortabele uitstraling, die het hospice biedt, is opname in het hospice voor iedereen mogelijk ongeacht financiële draagkracht, geloof, politieke overtuiging of leeftijd.

  Gasten van buitenaf

  Opname van gasten woonachtig buiten Houten is in ons hospice ook mogelijk. In principe hebben gasten uit eigen regio voorrrang, maar we kijken ook naar de urgentie van de aanvraag. We maken een zorgvuldige afweging in overleg met het team en de arts(en).
  Er zijn twee artsen beschikbaar gespecialiseerd in de palliatieve zorg, die de medische zorg voor gasten buiten de Kromme Rijnstreek op zich kunnen nemen. Meer informatie vindt u onder het menu Zorgteam

  Opname-indicatie

  Samen met de behandelend huisarts of specialist wordt de mogelijkheid tot opname besproken. In het algemeen geldt als richtlijn een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden.

 • U dient de volgende stappen te ondernemen om opname in het hospice aan te vragen:

  Stap 1

  U (uw familie of behandelend arts) neemt contact op met de coördinator van Hospice Kromme Rijnstreek of met de verpleegkundige die dienst heeft in het hospice. Als er een appartement beschikbaar is worden samen met de coördinator of verpleegkundige de benodigde stappen voor opname besproken en in gang gezet.
  Ook huisartsen, de thuiszorg, transferverpleegkundigen of de mantelzorger kunnen Hospice Kromme Rijnstreek inschakelen.

  Stap 2

  De indicatie die is afgegeven door de behandelend arts wordt beoordeeld door de verpleegkundigen van Buurtzorg, die werkzaam zijn bij het hospice. Een belangrijke beoordelingsfactor is de levensverwachting van de gast.
  Er wordt voor de gast een thuiszorgindicatie aangevraagd. De verpleegkundigen van het hospice regelen alle administratieve zaken.

  Als er geen appartement beschikbaar is kennen de doorverwijzers (transferverpleegkundigen of huisarts) de mogelijkheden van hospices in de buurt. Als we geen plaats hebben, dan wijzen we op hospices in de buurt. We helpen niet actief met het zoeken naar een alternatief.

   

 • Ziektekostenverzekering

  De eigen bijdrage is momenteel vastgesteld op € 42,00 p.p. per dag, indien haalbaar.
  Wanneer er een aanvullende verzekering is, factureren wij het verzekerde bedrag voor hospicezorg; het minimumbedrag is ook dan € 42,00.
  De medische en verpleegkundige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

  Voor uw gemak hebben we de afspraken over hospicevergoedingen bij een aantal verzekeraars opgezocht.

  Anderzorg  Avero   Achmea  Bewuzt   CZ   Delta Lloyd   DSW  FBTO  Interpolis  VGZ   Menzis   Ohra   Unive   Zekur   Zilveren Kruis

  Zo laag mogelijke kosten

  Het hospice gaat ervan uit dat de kosten voor een verblijf in het hospice zo laag mogelijk moeten zijn. Immers opname moet voor iedereen mogelijk zijn.

  Dagvergoeding

  Voor familieleden die blijven mee-eten of overnachten wordt een vergoeding in rekening gebracht voor logies en maaltijden.
  Meer informatie hierover vindt u in onderstaande overeenkomst:

  Overeenkomst tot verblijf

 • Uw eigen appartement

  Het hospice bestaat uit 4 wooneenheden bestemd voor 4 gasten. Hospice Kromme Rijnstreek vindt het belangrijk om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, vergelijkbaar met de thuissituatie. U krijgt als gast uw eigen appartement bestaande uit:

  • slaapkamer met schuifpui die toegang biedt tot een privéterras met uitzicht op de tuin
  • woonkamer met slaapbank en keukenblok
  • badkamer

  De appartementen zijn voorzien van een basisinrichting (inclusief TV- en geluidsinstallatie). Het is altijd mogelijk om uw eigen spullen mee te nemen naar het hospice om uw vertrouwde sfeer van thuis te behouden.

  Bezoek

  Net zoals bij u thuis is bezoek ook bij Hospice Kromme Rijnstreek altijd welkom. In elk appartement is een 2-persoons slaapbank aanwezig zodat uw dierbaren ook tijdens de nacht bij u kunnen blijven. 

  Gedeelde ruimtes

  Het hospice heeft een algemene huiskamer met woonkeuken en stiltekamer waar iedereen gebruik van kan maken.

  Op de bovenverdieping van het hospice bevinden zich de werk- en vergaderruimten van ons team en vrijwilligers.

 • Eén keer per jaar houden wij een herdenkingsbijeenkomst in de Lichtboog, vlakbij het hospice. 
  Daar herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar op een speciale manier. Voor elke overledene wordt een gepersonaliseerde kaars aangestoken door nabestaanden na het noemen van zijn of haar naam.
  In 2023 was deze bijeenkomst op 9 november. We herdachten 44 gasten die in het afgelopen jaar overleden zijn in ons hospice.
  Het was weer een indrukwekkende avond met zang, verzorgd door het hospicekoor, gedichten en overwegingen door vrijwilligers en verpleegkundigen.
  De veelzijdigheid van de vrijwilligers komt verrassend en met kracht tot zijn recht in deze waardige en indrukwekkende herdenking.
  De nabestaanden nemen de kaarsen na afloop mee naar huis en kunnen onder het genot van een drankje en hapje hernieuwd kennismaken en napraten met de vrijwilligers die hun dierbaren in hun laatste dagen hebben mogen verzorgen.
  Voor een indruk van de herdenking van 9 november j.l. kunt u hier een aantal foto's bekijken.

 • VPTZ Nederland is de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief.

   Lees meer over VPTZ.

 • Hospice Kromme Rijnstreek hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten, vrijwilligers, personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.
  In het privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van gasten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.
  Het privacyreglement voor gegevens van personeel en vrijwilligers verbonden aan de organisatie is verwerkt in het privacyreglement Personeel en Organisatie. 

  Lees ons privacy reglement

   

   

   

 • Inleiding

  In onze zorg aan mensen in de laatste fase van het leven streven wij naar uiterste zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening. Aarzel dan niet om uw ideeën over mogelijke verbeteringen met ons te delen. Het kan zijn dat u dermate ontevreden bent, dat u het indienen van een klacht overweegt. Wij adviseren u uw klacht altijd eerst te bespreken met de betreffende medewerker (arts/verpleegkundige/coördinator/vrijwilliger). Meestal kunnen de problemen dan al opgelost worden.

  Alles over de klachtenprocedure wordt hier toegelicht.