Skip to main content

Intake en verblijf

Wie kan in het hospice worden opgenomen?

Hospice Kromme Rijnstreek biedt 24 uur per dag een veilige plek aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste fase van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving zouden willen doorbrengen.  Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden.
Ondanks de luxe en comfortabele uitstraling, die het hospice biedt, is opname in het hospice voor iedereen mogelijk ongeacht financiële draagkracht, geloof, politieke overtuiging of leeftijd.

Hoe lang kan een gast in het hospice verblijven?

Samen met de behandelend huisarts of specialist wordt de mogelijkheid tot opname besproken. In het algemeen geldt als richtlijn een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden.
Veelal overlijden onze gasten binnen deze termijn, maar een langere periode komt ook voor. In een enkel geval komt het voor dat een gast zodanig opknapt, dat het hospice niet meer de juiste omgeving is om te verblijven. In overleg zoeken wij dan met elkaar naar een passend alternatief. 

Is er een wachtlijst?

De wachttijden zijn heel wisselend en onvoorspelbaar.  Een belangrijke beoordelingsfactor bij opname is de persoonlijke situatie van de gast. Ons team voert hierover bij aanmelding het gesprek met de behandelend arts. 

Kan ik videobellen met mijn naaste?

Jazeker. In het hospice is een goed werkend Wifi netwerk en er is ook een iPad beschikbaar mocht de gast of familie daarin niet kunnen voorzien.

Hoe is het appartement van mijn familielid ingedeeld?

Er zijn vier identieke appartementen met een woon-, slaap- en sanitairruimte. En er is een ruime toegang tot een privé terras, waar men ook met een bed van gebruik kan maken.

Klik hier voor een indruk van het appartement en andere ruimten

Aanmelden en kosten

Wie kan aanmelden?

U neemt contact op met de coördinator van Hospice Kromme Rijnstreek of met de verpleegkundige die dienst heeft in het hospice. Samen met de coördinator of verpleegkundige worden de benodigde stappen voor opname besproken en in gang gezet.

In ons hospice worden de gasten voornamelijk verzorgd door goed opgeleide vrijwilligers. De coördinatoren Anja van der Starre en Anne Fleur Sloots zorgen ervoor dat alle hulp tot het einde toe op elkaar wordt afgestemd.
Anne Fleur is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag, Anja op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Beide coördinatoren zijn telefonisch bereikbaar: 030 2567990
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook huisartsen, de thuiszorg, transferverpleegkundigen en/of de mantelzorger kunnen een aanmelding doen bij Hospice Kromme Rijnstreek.

Wat kost het verblijf in het hospice?
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 42,00 per dag per persoon, indien haalbaar.
Wanneer er een aanvullende verzekering is, factureren wij het verzekerde bedrag voor hospicezorg; het minimumbedrag is ook dan € 42,00.

De medische en verpleegkundige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

Wat betaalt de zorgverzekering?

Wanneer er een aanvullende verzekering is, factureren wij het verzekerde bedrag voor hospicezorg; het minimumbedrag is ook dan € 42,00.
De medische en verpleegkundige zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

Voor uw gemak hebben we de afspraken over hospicevergoedingen bij een aantal verzekeraars opgezocht.

Anderzorg  Avero   Achmea  Bewuzt   CZ   Delta Lloyd   DSW  FBTO  Interpolis  VGZ   Menzis  Ohra   Unive   Zekur   Zilveren Kruis

Bezoek

Mag familie overnachten in het hospice?

Familieleden kunnen blijven overnachten. In elk appartement is een 2-persoons slaapbank aanwezig. Aan een overnachting, inclusief ontbijt, zijn kosten verbonden.

Zie voor verdere informatie over de inrichting van de appartementen:  Gasten onder het kopje "Faciliteiten".
Voor informatie over de kosten: zie  Overeenkomst tot verblijf,  artikel 4

Hoeveel mensen mogen op bezoek komen?

Bezoek is van harte welkom in het hospice. Wij hanteren wel een maximum van 6 bezoekers per gast. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. De rust voor de andere gasten moet wel gehandhaafd kunnen worden.

Mogen kinderen op bezoek komen?

Kinderen zijn van harte welkom in ons hospice om hun zieke moeder/vader, opa/oma of andere dierbare te bezoeken. Ze tellen wel mee bij het aantal bezoekers.  In onze woonkamer is een speelhoekje aanwezig.

Mag de familie mee-eten?

Familieleden van de gasten kunnen aanschuiven bij de lunch en het diner. Hieraan zijn  kosten verbonden. Zie voor informatie over de kosten: Overeenkomst tot verblijf  , artikel 4.

Kan een gast tijdens de opname nog een dagje weg?

Voor zover de gezondheidstoestand van een gast dat toelaat, zijn bezoekjes buiten de deur van het hospice uiteraard mogelijk. Ook een dagje weg met de Stichting Ambulancewens behoort in overleg tot de mogelijkheden.  Voor meer informatie daarover, kijk op https://www.ambulancewens.nl

Mogen huisdieren mee naar het hospice?

In principe is het huisdier van uw familielid welkom in het hospice, als het geen overlast veroorzaakt voor de andere gasten en voor de medewerkers van het hospice. De gast of de familie moet zelf voor het huisdier zorgen.

Medische zorg

Wie is medisch verantwoordelijk in het hospice?

De eigen huisarts is en blijft in principe verantwoordelijk voor de medische zorg aan de gast. Indien de eigen huisarts de zorg niet (meer) kan verlenen, kunnen wij onze ‘hospicearts’ vragen de medische zorg over te nemen.
Voor gasten die buiten de gemeenten Houten/Bunnik wonen, wordt de medische zorg door de eigen huisarts altijd overgedragen aan één van de hospice-artsen.
Administratief worden deze patiënten ingeschreven bij Medisch Centrum Hofspoor in Houten.
Ten aanzien van waarneming van de artsen bij spoedsituaties en/of in de avond/nacht/weekend zijn goede afspraken gemaakt.
Meer info over het zorgteam

Vinden er in het hospice nog behandelingen plaats?

In het hospice behandelen wij in principe niet meer. Wij verlenen palliatieve zorg, dat betekent dat we onze gasten (en hun naasten) zorg en ondersteuning bieden die er op gericht is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Bij palliatieve zorgverlening kunnen diverse zorgprofessionals betrokken zijn, naast de huisarts en verpleegkundige zijn dat bijvoorbeeld geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, kunstzinnig therapeut of diëtiste. E.e.a. uiteraard afhankelijk van de situatie. In het hospice bieden onze vrijwilligers ook complementaire zorg aan in de vorm van hand- en/of voetmassage en aromazorg. Andere vormen van complementaire zorg kunnen vraaggestuurd worden geboden.

Mag mijn familielid roken of een borrel drinken?

Ons hospice is rookvrij. Roken kan wel op het terras van het eigen appartement.
Alcohol gebruiken is geen probleem mits dit geen problemen oplevert voor de nog noodzakelijke medicatie en het geen overlast geeft aan andere gasten en/of onze medewerkers.