Welke maatregelen gelden er in Hospice Kromme Rijnstreek om verspreiding van het virus te verminderen/voorkomen?
In Hospice Kromme Rijnstreek bieden wij aandachtige zorg aan maximaal vier gasten. Omdat het om zeer kwetsbare mensen gaat, doen wij er ook in deze ingewikkelde tijd alles aan om de zorg goed te kunnen waarborgen. 
Ons hospice heeft daarom een speciaal Corona Overleg Team in het leven geroepen om snel te kunnen anticiperen op wat er nodig is. Dit team bestaat uit:
- Johanna Castrop en Anja van der Starre, coördinatoren
- Yvonne Jongeling en Diana van Meeteren, verpleegkundigen
- Ria van den Broek, voormalig huisarts en tevens bestuurslid
- Petra Blommendaal, kaderarts palliatieve zorg/hospicearts
- Arie Jan van Winkelhoff, microbioloog en bestuursvoorzitter 
 
Op deze pagina leest u welke maatregelen dit team heeft genomen om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk doorgang te laten vinden. Het is geen makkelijke opgave om de balans te vinden tussen wat nu verstandig en wat menselijk is. In de eerste plaats voor onze kwetsbare gasten, maar ook voor bezoek en ons gehele team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Wij danken daarom iedereen voor zijn/haar begrip en medewerking. 

- Wie ziekteverschijnselen heeft (hoesten, benauwdheid, koorts, algemene malaise) of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met een Corona-patiënt (of met iemand waarvan vermoed wordt dat hij/zij deze ziekte heeft) vragen we NIET naar het hospice te komen. 

- Iedereen die het hospice betreedt, dient eerst de handen te desinfecteren.
Daarna vindt er een coronacheck plaats en registreert bezoek zich op het speciaal daarvoor bestemde formulier. Vervolgens verstrekt de vrijwilliger bezoekers een mondkapje van het hospice, dat vanaf dan gedragen moet worden (ook in het appartement van de gast).  

- In het hospice geven wij geen handen (aan medewerkers, bezoek, gasten etc.). Handen kunnen een bron van besmetting zijn.

 - Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog.

- Wij houden anderhalve meter afstand tot elkaar.

- Bij het verlaten van een appartement dienen de handen weer gedesinfecteerd te worden. 

- Aan het einde van iedere vrijwilligersdienst worden alle deurklinken en andere contactpunten met een desinfecterend doekje afgenomen.

- Reizen naar het buitenland wordt op dit moment afgeraden. Wij verzoeken iedereen die terugkomt van vakantie in een land/regio waar code oranje voor geldt twee weken in thuisquarantaine te gaan (richtlijn RIVM). Het hospice bezoeken behoort dan in ieder geval niet tot de mogelijkheden. Uiteraard geldt dit ook nog steeds bij (milde) klachten die verband kunnen houden met COVID-19
Een check voor de risicogebieden doet u via: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

 

Welke regels gelden er momenteel voor wat betreft het ontvangen van bezoek?

Er zijn maximaal drie bezoekmomenten per dag. Per keer kan een gast twee bezoekers ontvangen. Kinderen onder 18 jaar mogen met hun ouders meekomen. Zij worden niet meegerekend in het aantal bezoekers. Bij binnenkomst in het hospice desinfecteert het bezoek de handen. Daarna vindt er een coronacheck plaats en registreert bezoek zich op het bezoekersformulier. Bezoek draagt in het appartement van de gast een mondmasker, dat bij entree door het hospice verstrekt wordt. 

Er kunnen momenteel niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij de gast aanwezig zijn!

 

Welke maatregelen gelden er voor bezoekers?

Wie ziekteverschijnselen heeft (hoesten, benauwdheid, koorts, algemene malaise) of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met een Corona-patiënt (of met iemand waarvan vermoed wordt dat hij/zij deze ziekte heeft) vragen we NIET naar het hospice te komen. 

Bij binnenkomst vragen wij het bezoek bij de entree de handen te desinfecteren.

Bezoek draagt in het appartement van de gast een mondmasker, dat bij entree door het hospice verstrekt wordt.

Bezoekers desinfecteren de handen opnieuw voordat zij het appartement uitgaan.

Bezoek verblijft uitsluitend in het appartement of tuin van de gast.

Meeëten is mogelijk, uitsluitend in het appartement.

Bezoek houdt anderhalve meter afstand tot elkaar en tot medewerkers. 

Wij gaan ervan uit dat de instructies i.v.m. veiligheid voor iedereen, begripvol en zorgvuldig worden opgevolgd.

Blijft Hospice Kromme Rijnstreek open en kunnen er nieuwe gasten opgenomen worden?

Hospice Kromme Rijnstreek blijft open en doet er alles aan om de dienstverlening aan de gasten die er zijn opgenomen door te laten lopen. Wanneer er (weer) plaats is, nemen wij ook weer een nieuwe gast op. 

Hospice Kromme Rijnstreek biedt geen plaats aan mensen die het Coronavirus (of de symptomen daarvan) hebben. We nemen deze maatregel, omdat we willen vermijden dat onze medewerkers (of andere gasten) ziek worden en we daardoor de deuren moeten sluiten. Bij aanmelding van een nieuwe gast, vragen wij extra uit op luchtwegproblemen en koorts. Bij twijfel zal er een test gevraagd worden. 

Zijn er in het hospice nog meer maatregelen genomen om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden?

- Medewerkers die thuis kunnen werken, doen dat.
- Met de tuin- en klusvrijwilligers is afgesproken dat zij niet meer in huis komen voor het drinken van koffie.
- De kookvrijwilligers bereiden de maaltijd zoveel mogelijk thuis voor, zodat zij maar kort in het hospice hoeven zijn. 
- Alle geplande bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen zijn doorgeschoven naar later dit jaar.  Vergaderingen vinden indien noodzakelijk via videobellen plaats.

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990