Welke maatregelen gelden er in Hospice Kromme Rijnstreek om verspreiding van het virus te verminderen/voorkomen?
In Hospice Kromme Rijnstreek bieden wij aandachtige zorg aan maximaal vier gasten. Omdat het om zeer kwetsbare mensen gaat, doen wij er ook in deze ingewikkelde tijd alles aan om de zorg goed te kunnen waarborgen. 
Ons hospice heeft daarom een speciaal Corona Overleg Team in het leven geroepen om snel te kunnen anticiperen op wat er nodig is. Dit team bestaat uit:
- Anja van der Starre, coördinator
- Yvonne Jongeling en Diana van Meeteren, verpleegkundigen
- Ria van den Broek, voormalig huisarts en tevens bestuurslid
- Petra Blommendaal, kaderarts palliatieve zorg/hospicearts
- Arie Jan van Winkelhoff, microbioloog en bestuursvoorzitter 
 
Op deze pagina leest u welke maatregelen dit team heeft genomen om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk doorgang te laten vinden. Het is geen makkelijke opgave om de balans te vinden tussen wat nu verstandig en wat menselijk is. In de eerste plaats voor onze kwetsbare gasten, maar ook voor bezoek en ons gehele team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Wij danken daarom iedereen voor zijn/haar begrip en medewerking.

Wij houden vast aan de basisregels van het RIVM: 

- Wie ziekteverschijnselen heeft (hoesten, benauwdheid, koorts, algemene malaise) of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met een Corona-patiënt (of met iemand waarvan vermoed wordt dat hij/zij deze ziekte heeft) vragen we NIET naar het hospice te komen. 

- Wij houden anderhalve meter afstand tot elkaar.

- In het hospice geven wij geen handen (aan medewerkers, bezoek, gasten etc.). Handen kunnen een bron van besmetting zijn. 

- Iedereen desinfecteert de handen bij binnenkomst in het hospice. Ook worden de handen bij binnenkomst en bij verlaten van het appartement gedesinfecteerd.

- Wij werken met medische mondmaskers die het hospice u bij binnenkomst verstrekt. Eigen mondkapjes zijn niet toegestaan. 

- Bij binnenkomst vindt registratie plaats. Bezoek vult het formulier in en deponeert dit in de box die daarvoor op de tafel staat.De box wordt aan het einde van de dag geleegd.

 - Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van de elleboog.

U kunt op vakantie naar landen met een groen of geel reisadvies. Voor wie terugkomt uit een risicogebied gelden de regels van de rijksoverheid.
Het hospice bezoeken behoort dan in iedergeval niet tot de mogelijkheden

Een check voor de risicogebieden doet u via deze pagina

 

Welke regels gelden er momenteel voor wat betreft het ontvangen van bezoek?

Bij binnenkomst in het hospice desinfecteert het bezoek de handen. Daarna registreert bezoek zich op het bezoekersformulier en zet een mondkapje van het hospice op. Een mondkapje mag in het appartement van de gast af, mits anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Een gast mag 2x per dag 2 personen per bezoek ontvangen. De besmettingsgraad onder kinderen is momenteel zo hoog, dat ze meetellen bij het aantal bezoekers. We vragen kinderen net zoals op scholen vanaf 10 jaar een mondkapje van het hospice te dragen als ze op bezoek komen in het hospice. 

Bezoek verblijft in het appartement of de tuin van de gast, dus niet in de huiskamer van het hospice.

Welke maatregelen gelden er voor bezoekers?

Wie ziekteverschijnselen heeft (hoesten, benauwdheid, koorts, algemene malaise) of in de afgelopen twee weken in contact is geweest met een Corona-patiënt (of met iemand waarvan vermoed wordt dat hij/zij deze ziekte heeft) vragen we NIET naar het hospice te komen. 

Bij binnenkomst vragen wij het bezoek bij de entree de handen te desinfecteren en een mondkapje van het hospice te dragen.

Bezoekers desinfecteren de handen opnieuw voordat zij het appartement uitgaan.

Bezoek verblijft uitsluitend in het appartement of tuin van de gast.

Meeëten is mogelijk, uitsluitend in het appartement.

Bezoek houdt anderhalve meter afstand tot elkaar en tot medewerkers. 

Wij gaan ervan uit dat de instructies i.v.m. veiligheid voor iedereen, begripvol en zorgvuldig worden opgevolgd.

Blijft Hospice Kromme Rijnstreek open en kunnen er nieuwe gasten opgenomen worden?

Hospice Kromme Rijnstreek blijft open en doet er alles aan om de dienstverlening aan de gasten die er zijn opgenomen door te laten lopen. Wanneer er (weer) plaats is, nemen wij ook weer een nieuwe gast op. 

Hospice Kromme Rijnstreek biedt geen plaats aan mensen die het Coronavirus (of de symptomen daarvan) hebben. We nemen deze maatregel, omdat we willen vermijden dat onze medewerkers (of andere gasten) ziek worden en we daardoor de deuren moeten sluiten. Bij aanmelding van een nieuwe gast, vragen wij extra uit op luchtwegproblemen en koorts. Bij twijfel zal er een test gevraagd worden. 

Zijn er in het hospice nog meer maatregelen genomen om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden?


Bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen kunnen weer worden gehouden, waarbij de basisregels van het RIVM gelden: wij houden 1,5 meter afstand en schudden geen handen.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Als u meer informatie wilt, kunt u de website van het RIVM raadplegen: 

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

RIVM: https://www.rivm.nl

Hospice Kromme Rijnstreek
Handboog 8
3994 AD HOUTEN
Tel. 030 - 2 567 990